Kuidas arvutada käibemaksu

Käibemaks on tulumaksu seaduse alusel määratud maksuvorm, mida tuleks maksta käibe maksustamiseks. See on oluline osa ärihindadest ja -tuludest, sest see võib oluliselt mõjutada ettevõtte eelarvet. Kuidas arvutada käibemaksu, on oluline teada, et äriomanikud saaksid teha õigeid käibemaksu maksmistega seotud otsuseid.

Mis on käibemaks?

Käibemaks on maks, mida tuleb tasuda käibe maksustamiseks. See maksuvorm on oluline, sest see maksustab äriomaniku tulude ja kulude vahelisi liikumisi. Käibemaks on üldjuhul 20% kõigist äri- või müügitehingutest ja see maksustatakse igas riigis erinevalt.

Käibemaksu arvutamine

Käibemaksu arvutamiseks on oluline teada, kas tehingu eest tuleb maksta täismaksukohustuslane või on see vabastatud maksustamisest. Kui maksuvaba müük on, siis käibemaksu ei arvutata. Käibemaksu arvutamiseks tuleks lahutada käibe summa müügihinnast ja seejärel jagada tulemus käibemaksu suhtarvuga. Näiteks, kui müügihind on 100 eurot ja käibemaksu suhtarv on 20%, siis tuleb arvutada käibemaks kasutades järgmist valemit: 100 – 20% = 80 EUR. Seega on käibemaks 100 EUR x 20/100 = 20 EUR.

Käibemaksu deklareerimine

Käibemaksu deklareerimine on oluline, sest see võimaldab äriomanikul täpselt aru saada, milliseid käibemaksu summasid ta peaks tasuma. Käibemaksu deklareerimiseks peab arvutama käibemaksu summa, mis tuleb deklareerida ja sisestama need andmed käibemaksukohustuse deklaratsioonile.

Käibemaksu vabastamine

Käibemaks vabastamiseks tuleb täita deklaratsioon käibemaksukohustuse vabastamiseks. Ettevõtte peaks esitama taotluse maksuametile ja väljastama teatud dokumendid, mille tulemusena võib maksuamet käibemaksuvabastuse anda. See võib sisaldada näiteks makse, mida ei ole arvutatud või vähenenud kulud, mida tuleb maksta.

Meil on hea meel kuulda teie mõtteid

Jäta vastus

Parimad Hinnad
Logo